10% av salgsummen går direkte til SOS Barnebyer.

 

https://www.sos-barnebyer.no/om-oss